Apakah Kolak ala cucu Korea bisa bikin nenek bahagia?

Mukbang & cookbang Kolak Indonesia!
Apakah kolak pertama ala cucu Korea laku di rumah jompo?!